ویزای سرمایه گذاری استرالیا

اگر زیر گروه ویزای سرمایه گذاری معمولی باشید لازم است که حداقل ۴ سال از سرمایه گذاری شما گذشته باشد و حداقل ۲ سال با همین ویزا در استرالیا زندگی کرده باشید.
و همچنین اگر زیرگروه سرمایه گذاری ویژه باشید باید حداقل ۴ سال از سرمایه گذاری ویژه شما گذشته باشد و در این مدت سالی حداقل ۴۰ روز در استرالیا حضور داشته و همسرتون نیزحداقل ۱۸۰ روز در استرالیا بوده باشند.

ویزای سرمایه گذاری معمولی :


یکی دیگر از زیر گروه های اقامت ۴ ساله ویزای سرمایه گذاری استرالیا – ساب کلاس ۱۸۸، ویزای سرمایه گذاری معمولی می باشد که برای اخذ این ویزا شما باید شرایط زیر را داشته باشد:
 
 • برای ویزای سرمایه‌ گذاری معمولی‌ در استرالیا گردش مالی مطرح نیست
 • شخص و همسرش بایستی حد اقل ۲/۲۵ میلیون دلار سرمایه داشته باشند (در ۲ سال از ۵ سال اخیر).
 • سابقه مدیریت سرمایه گذاری خوب
 • تایید سرمایه‌گذاری توسط ایالت
 • تعهد به سرمایه‌گذاری یک و نیم میلیون دلاری در یکی از ایالتهای استرالیا
 • شخص یا همسرش بایستی یکی‌از شرایط زیر را نیز داشته باشند: یا اینکه در یک بیزینس که ارزشش بالای یک و نیم میلیون دلار هست، سابقه مدیریت در یک سال اخیر را داشته باشند و یا اینکه ۱۰ درصد یک بیزینس در یک سال اخیر به اسمشان باشد.
 

ویزای سرمایه گذاری ویژه :


برای اخذ این ویزا شما بایستی شرایط زیر را داشته باشید:
 
 • مانند روش قبلی، گردش مالی مطرح نیست.
 • فرد و همسرش بایستی حد اقل ۵ میلیون دلار سرمایه داشته باشند.
 • تایید نوع سرمایه‌گذاری توسط ایالت مقصد
 • تعهد به سرمایه‌گذاری در ایالت. حداقل ۵ میلیون دلار سرمایه گذاری در استرالیا برای مدت ۴ سال.(لازم به ذکر است که کنترل این سرمایه تا حدود زیادی در اختیار خود فرد هست نه دولت.)
 • برای این نوع ویزا سیستم امتیاز بندی وجود ندارد.
 • نمره زبان لازم هم مانند دیگر ویزاها شرط نیست ولی لازم است در صورت نداشتن نمره کافی هزینه ای به دولت استرالیا پرداخت گردد که در ازای پرداخت این هزینه معادل ۵۱۰ ساعت کلاس زبان رایگان برای فرد پس از ورود به استرالیا در نظر گرفته خواهد شد.


به دنبال ویزاهای گروه ۱۸۸ ، اقامت دایم ویزای سرمایه گذاری استرالیا – ساب کلاس ۸۸۸ است که اگر شما یکی از زیر گروههای این ساب کلاس ویزاها را داشته باشید میتوانید برای اقامت دایم خود با داشتن 5 شرط زیر لازم اقدام نماید:
 
 1. حداقل یک سال اقامت در استرالیا در طی ۲۴ ماه قبل از اقدام برای این ویزا
 2. حداقل دو سال فعالیت بیزینس و ارایه مدرک مالیاتی BAS برای کل ۲۴ ماه
 3. اثبات سابقه مدیریتی شما در بیزینس
 4. اثبات مالکیت بیزینس
 5. داشتن حداقل ۳۰۰۰۰۰ دلار گردش مالی سالیانه بیزینس برای ۱۲ ماه قبل از درخواست ویزا
 • 24 مهر 1397
 • مدیر سایت
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2020